Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient C80049
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de travesses de roure tanalitzades i congrenyades, amb marcatge FSC, PEFC , en paquets de pes màxim 1.000 kg:

- 6.000 unitats, 2,40 X 0,24 X 0,14 m. (Plànol 87.907).
- 3.000 unitats, 2,60 X 0,24 X 0,14 m. (Plànol 87.906).

Termini d'entrega: 11 lliuraments entre 2016 i 2018 segons la planificació del Plec de Condicions Particulars.

Condicions de participació

Les establertes a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials i als Plecs de Condicions que s'annexen.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 01-02-2016
Data d'adjudicació 23.02.2016
Empresa adjudicatària IMPREGNA, SA
Import 439.500 €
Període Termini d'entrega: 11 lliuraments entre 2016 i 2018 segons la planificació del Plec de Condicions Particulars.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 8Arxius de text 0Arxius de so