Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00133 UC2
Tipus Subministraments
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Nova senyalització enllaç tècnic Passeig de Gràcia, Línia 4. UC2

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 03-11-2015
Data d'adjudicació 26.01.2016
Empresa adjudicatària Siemens Rail Automotion, SA.
Import 34.008,06€
Període Segons plec de condicions.