Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00171
Tipus Obra
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Enginyeria, suministre i instal·lació del nou sistema de megafonia d'informació al passatge.

Condicions de participació

Les indicades al full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 04-09-2015
Data d'adjudicació 23.02.2016
Empresa adjudicatària Elecnor S.A.
Import 315.266,68 €
Període Fins al 04/09/2015

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so