Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00190
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Manteniment integral (preventiu i correctiu) del Sistema de ventilació de les estacions i túnel dels trams 1 i 2 de la Línia 9.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la mesa de contractació.

Data límit presentació 21-12-2015
Data d'adjudicació 12.01.2016
Empresa adjudicatària ELECNOR, SA.
Import 415.268,24€