Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00205
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans.
Descripció de l'objecte

Reparació de carrosseries (mitja vida) en autobusos de la flota de TB.
Període: 2016.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 25-01-2016
Data d'adjudicació 08.03.2016
Empresa adjudicatària AUTOFLOTAS AUTOMÓVILES Y SERVICIOS, SLU / INJECCIÓ AMAC, SL / CONSMAN TRUCK, SL
Import 297.600,00 € / 94.308,00 € / 76.395,00 €
Període 2016