Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00207-UC3
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans.
Descripció de l'objecte

Producció gràfica per al Barcelona Bus Turístic

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 18-01-2016
Data d'adjudicació 23.02.2016
Empresa adjudicatària Creación Estelar, SL
Import 100.150,20 €