Contractant Ferrocarril Metropolità Barcelona, SA.
Expedient E00209 UC2
Tipus Obres
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans.
Descripció de l'objecte

Renovació de via a l’estació de La Pau Línia 4. Renovació dels canvis d’agulla de la diagonal davantera. UC2: Obra civil.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 25-01-2016
Data d'adjudicació 23.02.2016
Empresa adjudicatària Comsa S.A.
Import 214.880,80 €