Contractant Transports de Barcelona, SA Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
Expedient Flota auxiliar
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Flota auxiliar elèctrica per a TMB

Les característiques es defineixen al Plec de condicions particulars i tècniques que s'annexa.

Condicions de participació

Les establertes als plecs de condicions que s'annexen.

Pressupost base A determinar
Data límit presentació 26-01-2016
Data d'adjudicació 08.03.2016
Empresa adjudicatària ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS S.L.
Import 243.424,03 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so

  • Full informatiu flota auxiliar: Full informatiu flota auxiliar (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Característiques flota auxiliar: Característiques flota auxiliar (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF