Contractant Transports de Barcelona, S.A. Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient Paper reciclat DIN A4
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Material a subministrar en lliuraments que es demanaran segons les necessitats de TMB. Els lliuraments es podran demanar per a qualsevol dependència de TMB i per unes quantitats mínimes de 180 paquets (36 caixes). Per als lliuraments que s'efectuïn en el nostre magatzem central (Can Buxeres), el material serà entregat paletitzat, amb un màxim de 180 paquets (36 caixes) per palet. Els palets seran de 0,80x1, 20 m. (Entrada pel lateral de 0,80 i altura 1 m.). El preu oferit serà vàlid per a tot el subministrament, estimant un consum mitjà mensual d'unes 340 caixes.

No s'aplicarà cap revisió. Qualsevol deficiència en el subministrament implicarà l'automàtica substitució del material subministrat. El termini del lliurament no serà superior a les 24 hores. Tot el subministrament es farà amb la mateixa marca i referència del producte, d'acord amb l'oferta de l'adjudicatari. L'adjudicatari ha de disposar d'un stock mínim de 100 caixes en tot moment per a atendre una entrega immediata.

La quantitat per a realitzar el pla de lliuraments es de 5.760 paquets.

Condicions de participació

Les ofertes s'enviaran al correu electrònic licitacions@tmb.cat.

El correu electrònic per a consultes és licitacions@tmb.cat

Data límit presentació 04-04-2016
Data d'adjudicació 05.04.2016
Empresa adjudicatària GERSA INFORMATICA, S.L.
Import 13.824,00 €