Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00194-UC2
Tipus Obres
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Renovació Via L11

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 15-07-2015
Data d'adjudicació 12.01.2016
Empresa adjudicatària AZVI,S.A.
Import 139.906,15 €
Període Segons plec de condicions.