Aquest és un espai adreçat a empreses i proveïdors on trobaràs les contractacions més recents.

Expedient / Procediment Resum objecte Data d'adjudicació Empresa adjudicatària Import
E00184 / Restringit, sistema de classificació Protrans Manteniment de les estacions i dependències a la Xarxa de Metro. 23.12.2015 Sori-2, SL. 2.076.060,00€
E00198 / Negociat sense publicitat Conversors B. Velocitat Fase 3 15.12.2015 Elecnor, SA 442.087,98 €
E00195 / Negociat sense publicitat Manteniment Xarxa Wifi L9 15.12.2015 EMTE, SLU 437.908,32 €
E00193 / Restringit, sistema de classificació Protrans Manteniment integral de la Receptora de Sagrera i de la Receptora de ZAL. 15.12.2015 Spark Ibérica, SA. 335.430,00€
E00192 / Restringit, sistema de classificació Protrans. Equips inversors CC de tracció, recuperadors d'energia de frenada regenerativa del Material Mòbil. *LICITACIÓ DESERTA*
E00189 / Negociat sense publicitat Adeqüació de les marxes ATO de les Línies 1 i 3 16.02.2016 Bombardier European Investments SLU 895.770,00 €
E00146-UC2 / Restringit Adequació cable radiant xarxa Metro. 15.12.2015 Sener Ingeniería y Sistemas, SA 76.400,00 €
E00183 / Restringit, sistema de classificació Protrans Substitució de les barres de caterània defectuoses i el seu fil de contacte a L5. 15.12.2015 Electren, SA. 295.345,64 €
E00200-UC1 / Negociat sense publicitat Renovació Via Gorg Pep Ventura 02.12.2015 Railtech Sufetra, S.A. 130.000,00 €
E00191 / Negociat sense publicitat Mant. Radio Tetra L9 02.12.2015 TRADIA TELECOM S.A. 560.677,72 €
E00174 / Restringit Contractació d'assegurances per a la flota d'autobusos. 02.12.2015 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Prima total anual de dipòsit de 4.521,88 € / vehicle.
E00202 / Negociat sense publicitat Material Alstom per als trens de la sèrie 9000 01.12.2015 Alstom Transporte, SAU 383.784,57 €
E00148 UC1 / Negociat sense publicitat Taller de reparació d'autobusos a Zona Franca Port. UC1 01.12.2015 Soldevila, Soldevila, Soldevila Arquitectes, SLP. 76.500,00€
E00128 / Sistema de classificació energía Subministrament d'energía elèctrica en alta tensió 29.11.2015 Endesa Energia, SA 17.426.385,00 €
E00204-UC1 / Negociat sense publicitat Muntatge de fixacions antivibratòries en el tram Congres 17.11.2015 Railtech Sufetra, S.A. 193.640,00€
E00151 / Negociat sistema Protrans Treballs esmolat carril 05.11.2015 UTE COMSA/MECNO 1.000.000,00 €
E00179 / Restringit, sistema de classificació Protrans Millora de l'accés a vies del taller de Vilapicina (amb renovació de canvis) 03.11.2015 Ingeniería y Servicios Ferroviarios, SA 188.710,97 €
C80044 / Obert Subministrament de 6.000 bugies per a vehicles Iveco GNC 03.11.2015 EUROPART HISPANOALEMANA, SA. 87.900,00 €
E00162 / Restringit Manteniment dels pneumàtics de la flota de Bus. 29.10.2015 RECACOR, SA 1.880.003,72 € /4 anys
E00173 / Restringit Contractació del servei gestionat de suport a la plataforma SAP 20.10.2015 SEIDOR CONSULTING, S.L. 219.232,00 €