Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00102-UC1
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Renovació dels equipaments de CCTV de 14 estacions de la L5:

UC1: Cablatge

Data límit presentació 05-05-2015
Data d'adjudicació 24-03-2015
Empresa adjudicatària GDI Proyectos y Montajes, S.A.
Import 32.364,42 €