Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00102-UC2
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Renovació dels equipaments de CCTV de 14 estacions de la L5:

 UC2: Electrònica de xarxa

Data límit presentació 05-05-2015
Data d'adjudicació 24.03.2015
Empresa adjudicatària Unitronics comunicaciones, S.A.
Import 12.160,36 €