Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00102-UC3
Tipus Obres
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Renovació dels equipaments de CCTV de 14 estacions de la L5:

UC3: Equipament CCTV.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 05-05-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària Lanacces Telecom, S.A., Indra Sistemas, S.A., Emte SLU.
Import 351.450,00 €