Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A Transports de Barcelona S.A.
Expedient E00103-UC1
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Substitució de l'actual telefonia TDM d'oficines i operatives de TMB pel nou sistema de telefonia IP.

UC1: Cablatge.

Data límit presentació 25-02-2015
Data d'adjudicació 14.04.2015
Empresa adjudicatària Comunicaciones y Electricidad Turró, SL
Import 27.306,15€