Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A Transports de Barcelona S.A.
Expedient E00103-UC2
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Substitució de l'actual telefonia TDM d'oficines i operatives de TMB pel nou sistema de telefonia IP.

UC2: Electrònica de xarxa

Data límit presentació 25-02-2015
Data d'adjudicació 27.05.2015
Empresa adjudicatària Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, SA
Import 90.960,90 €