Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A Transports de Barcelona S.A.
Expedient E00103-UC3
Tipus Obres
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Substitució de l'actual telefonia TDM d'oficines i operatives de TMB pel sistema nou sistema de telefonia IP.

UC3: Equipament Telefonia.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 15-10-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària Tpartner Network Services, SL
Import 592.399,15 €