Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00130
Tipus Serveis
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Prevenció de la Legionel·losi a les estacions i edificis de la Xarxa de Metro

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 08-04-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària Acticimex 3D Sanidad Ambiental , S.A.
Import 216.538,60 €
Període 4 anys.