Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A Transports de Barcelona S.A.
Expedient E00143-UC1
Tipus Obres
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Substitució de 4 ascensors carrer-vestíbul de la Xarxa de FMB, (Fondo, Hospital de Bellvitge, Tetuan i Sant Antoni). Adequació de les cambres de BT i CT de les estacions que no disposin de 400V crítics per alimentar els nous ascensors, incloent Universitat L2.

UC1: Ascensors.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Data límit presentació 19-05-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària Ascensores Ersce, SA
Import 469.234,66 €