Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A Transports de Barcelona S.A.
Expedient E00143-UC3
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Substitució de 4 ascensors carrer-vestíbul de la Xarxa de FMB, (Fondo, Hospital de Bellvitge, Tetuan i Sant Antoni). Adequació de les cambres de BT i CT de les estacions que no disposin de 400V crítics per alimentar els nous ascensors, incloent Universitat L2.

UC3: Direcció d'obra

Data límit presentació 23-04-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària Sener, Ingeniería y Sistemas, SA
Import 53.015,00 €