Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00144 UC1
Tipus Subministraments
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Subministrament i instal·lació de 12 columnes elevadores, per elevar composicions triples a la vegada al Taller de Sagrera.

UC1: Subministrament dels gats.

Data límit presentació 10-06-2015
Data d'adjudicació 08.09.2015
Empresa adjudicatària Pegamo Eq. Ferroviario, SL.
Import 160.650,00€