Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00144-UC2
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Subministrament i instal·lació de 12 columnes elevadores, per elevar composicions triples a la vegada al Taller de Sagrera.

UC2: Obra civil.

Data límit presentació 22-04-2015
Data d'adjudicació 09.06.2015
Empresa adjudicatària Texturban, SL.
Import 111.227,04 €