Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00170
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Millora de l'enllumenat a les cotxeres de FMB.

Fase 1: Redacció del Projecte.

Data límit presentació 08-09-2015
Data d'adjudicació 8.09.2015
Empresa adjudicatària Audingintraesa, S.A.
Import 50.543,00€