Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A
Expedient E00183
Tipus Obres
Procediment Restringit, sistema de classificació Protrans
Descripció de l'objecte

Substitució de les barres de catenària defectuoses a la L5 de l'FMB en el tram compres entre H. Clínic i Sagrada Família, i renovació del fil de contacte del tram de catenària substituït.

Condicions de participació

Selecció de proveïdors efectuada mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de TMB (Protrans), dins de les categories seleccionades per la Mesa de Contractació.

Pressupost base 300.000,00 €
Data límit presentació 05-10-2015
Data d'adjudicació 15.12.2015
Empresa adjudicatària Electren, SA.
Import 295.345,64 €