Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 14434255
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Treballs per al muntatge de components i l'adaptació de carrosseria en la transformació de 80 autobusos Iveco CityClass dièsel en vehicles híbrids.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar en el procediment han de:

  • Presentar una relació de subministraments i serveis prestats els dos darrers anys, amb indicació de les empreses i els imports d'adjudicació, especialment els que acreditin la seva experiència en l'objecte d'aquesta licitació.
  • Lliurar una carta en què se sol·liciti la seva participació abans de les 10 h del dia 27 de setembre del 2010, i adjuntar-hi la documentació que es detalla a l'anunci d'inici d'aquesta licitació, publicat als diaris oficials.
Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 03-04-2011
Data d'adjudicació 10.07.2012
Empresa adjudicatària 1ª fase (44 u.):CONSMAN TRUCK,SL/ IND.CARROCERA ARBUCIENSE,SA/ CARROCERIAS AYATS,SA. 2ª fase (24 u.):INJECCIÓ AMAC,SA/ SERCAR,SA.
Import 1ª fase (44 u.).Imports respect.:217.944 € (18 u) /159.809 € (13 u)/154.284 € (13 u). 2ª fase (24 u.):155.302 € (14 u)/ 121.820 € (10 u).
Període A determinar.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci de la convocatòria al BOE: Anunci de la convocatòria al BOE (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al DOUE: Anunci de la convocatòria al DOUE (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al DOGC: Anunci de la convocatòria al DOGC (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci d'adjudicació (D.O.U.E.): Anunci d'adjudicació (D.O.U.E.) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF