Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient 14447495
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Contractació del manteniment integral d'escales mecàniques, passadissos mòbils i ascensors de la xarxa i les dependències de Metro, amb una durada de tres o cinc anys, amb possibilitat de pròrrogues fins a un màxim de tres pròrrogues. Període: de tres o cinc anys, per concretar.

Condicions de participació

La selecció de les empreses es farà mitjançant el sistema de classificació de proveïdors de Protrans, amb la qual cosa és imprescindible que les empreses hi estiguin inscrites i tinguin actualitzat l'estat general de la documentació requerit per aquest sistema.

Les empreses interessades a participar en el procediment han d'enviar una carta en què se sol·liciti la seva participació abans de les 10 h del dia 10 de gener del 2011. Han d'adjuntar-hi la documentació i han de complir les condicions que es detallen en el document adjunt titulat "Fullet explicatiu". Aquest document informatiu recull tots els requeriments necessaris per participar-hi i es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 10-01-2011
Data d'adjudicació 22.03.2011
Empresa adjudicatària THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU / ASCENSORES ERSCE, SA / KONE ELEVADORES, SA / ORONA, S. COOP.
Import Imports respectivament: 15.059.957,31 € / 5.218.812,20 € / 1.380.413,00 € / 2.868.820,34 €
Període 5 anys: d'abril del 2011 a març del 2016.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so