Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 14488493
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de recautxutatge dels pneumàtics utilitzats per Transports de Barcelona, SA, durant 2 anys (de l'1 d'abril del 2012 al 31 de març del 2014).

Anualment, el servei serà per als tipus i les quantitats següents:

  • 900 unitats de pneumàtics de la mesura 275/70 R 22,5"
  • 100 unitats de la mesura 385/55 R 22,5"
Condicions de participació

Les que s'estableixen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació, publicat als diaris oficials i als plecs de condicions generals, particulars i tècniques.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 13-02-2012
Data d'adjudicació 20.03.2012
Empresa adjudicatària BANDISER, SL (70% del tipus 275/70 R 22,5 i 100% del tipus 385/55 R 22,5) / RECACOR, SA (30% del tipus 275/70 R 22,5)
Import Imports, respectivament: 218.184,39 € / 95.473,35 €
Període 2 anys: de l'1 d'abril del 2012 al 31 de març del 2014.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 6Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci BOE en PDF (ES): Anunci BOE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci DOGC en PDF: Anunci DOGC en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci DOUE en PDF (ES): Anunci DOUE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Plec de condicions generals en PDF (ES): Plec de condicions generals en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Plec de condicions particulars i tècniques en PDF (ES): Plec de condicions particulars i tècniques en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF