Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 14493167
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Serveis d’un institut d’estudis d’opinió per a la realització del treball de camp de l’estudi d’aforament de demanda a les xarxes de Bus i Metro per un període de 4 anys (10/2012 – 09/2016).

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta manifestant la seva voluntat de participar a la licitació signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, adreça i e-mail, abans de les 10,00 hores del dia 27 de febrer de 2012, complint les condicions que es detallen a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i adjuntant necessàriament tota la documentació que s’especifica al propi anunci.

Únicament obtindran invitació per a participar en aquesta licitació, els sol·licitants que acreditin el compliment de tots els requisits documentals i de solvència exigits.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 27-02-2012
Data d'adjudicació 05.06.2012
Empresa adjudicatària GABINET D'ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA, SL - GESOP -
Import 383.227 €
Període 4 anys (10/2012 – 09/2016).

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so

  • Full explicatiu en PDF: Full explicatiu en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (DOGC) en PDF: Anunci convocatòria (DOGC) en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF