Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 14493199
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Contractació com a prenedor de les següents cobertures:

  • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.: Pòlissa d’assegurances que cobreixi les pèrdues o danys materials per als bens patrimonials propis, els de Funicular de Montjuïc i els de Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (Telefèric), i per als riscos descrits en el Plec de Condicions Tècniques.
  • Transports de Barcelona, S.A.: Pòlissa d’assegurances que cobreixi les pèrdues o danys materials per als bens patrimonials i per als riscos descrits en el Plec de Condicions Tècniques.

Període: 2 anys(13 de maig de 2012 - 12 de maig de 2014).

Condicions de participació

Les empreses interessades en participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10,00 hores del dia 13 de febrer de 2012, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, firmada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, adreça i e-mail. A més, s’adjuntarà necessàriament a la sol·licitud de participació tota la documentació que s'especifica al propi anunci.

La no presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no selecció per a participar en aquesta licitació.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 13-02-2012
Data d'adjudicació 17.04.2012
Empresa adjudicatària AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Import 1.591.954,17 €
Període 2 anys (13 de maig de 2012 - 12 de maig de 2014).

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (DOGC) en PDF: Anunci convocatòria (DOGC) en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF