Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient 14499102
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de revisió i manteniment semestral dels ponts grua, situats a les cotxeres, tallers de manteniment i centres de treball de l’Àrea de Manteniment de material mòbil de FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A., al llarg de dos anys.

Condicions de participació

Les establertes al Plec de Condicions que s'annexa.

Pressupost base A determinar
Data límit presentació 30-03-2012
Data d'adjudicació 18.07.2012
Empresa adjudicatària KONECRANES AUSIO, SLU
Import 10.780 €
Període 2 anys