Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 14499644 (04/2012)
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Contractació dels serveis de mediació i assessorament del programa d'assegurances de TMB, al llarg de 2 anys (01-09-2012 a 31-08-2014). Al full explicatiu annex es descriuen els serveis que s'hauran de realitzar.

Condicions de participació

Les establertes al Full explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-04-2012
Data d'adjudicació 19.06.2012
Empresa adjudicatària GDS RISK SOLUTIONS CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Import 125.000 €
Període 2 anys (01-09-2012 a 31-08-2014).

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so