Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient 14500101
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de revisió i manteniment anyal de les columnes elevadores de material mòbil, situades a les cotxeres, tallers de manteniment i centres de treball de l’Àrea de Manteniment de material mòbil de FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A., al llarg de dos anys.

Condicions de participació

Les establertes al Plec de Condicions que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 13-04-2012
Data d'adjudicació 07.06.2012
Empresa adjudicatària EXPO EINES, SL
Import 4.640 €
Període 2 anys