Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient 14505327
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de revisió i manteniment anual dels túnels de bufat del servei de material mòbil, ubicats a les cotxeres, tallers de manteniment i centres de treball de l’Àrea de Manteniment de material mòbil de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, al llarg de dos anys.

Condicions de participació

Les establertes al Plec de Condicions que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 21-05-2012
Data d'adjudicació 18.07.2012
Empresa adjudicatària ELECNOR, SA
Import 6.380 €
Període 2 anys.