Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient 14507459
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de revisió i manteniment anual de carretons, taules, transpalets i plataformes elevadores situats a les cotxeres, els tallers de manteniment i els centres de treball de l’Àrea de Manteniment de material mòbil de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, al llarg de dos anys.

Condicions de participació

Les que s'estableixen al Plec de condicions que s'annexa.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 11-06-2012
Data d'adjudicació 14.12.2012
Empresa adjudicatària STILL, SA
Import 3.435,92 €
Període 2 anys