Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 14514299
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei d’entapissat dels seients de la flota d’autobusos de TMB, d'acord a les necessitats que es puguin precisar, al llarg de 3 anys.

Condicions de participació

Les establertes al full explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 03-09-2012
Data d'adjudicació 12.02.2013
Empresa adjudicatària MUNTATGES VIDAL-TORRENTS,SL
Import 373.356,00 €
Període 3 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so