Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 14515462
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament dels lots de Nadal per als treballadors de TMB. S'hauran de subministrar tres tipus de lots diferents tal com indica el Plec de condicions adjunt.

Condicions de participació

Les que s'estableixen al Plec de condicions.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 12-09-2012
Data d'adjudicació 10.10.2012
Empresa adjudicatària SUPERMERCADOS LLOBET, SA / INTERMÓN OXFAM
Import 392.421,71 € / 19.321,10 €
Període Nadal del 2012