Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient 14515464
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Servei de pintat de Bogies sèries 2000, 3000 i 4000 de material mòbil de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, al llarg de dos anys.

Condicions de participació

Les establertes al Plec de Condicions que s'annexa.

Pressupost base A determinar
Data límit presentació 17-09-2012
Data d'adjudicació 03.04.2013
Empresa adjudicatària TRADINSA INDUSTRIAL, SL
Import 62.298,72 €
Període 2 anys