Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Expedient 14515467
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de revisió de cicle llarg d'enganxall semi-permanent de material mòbil de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, al llarg de dos anys.

Condicions de participació

Les establertes al Plec de Condicions que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 17-09-2012
Data d'adjudicació 08.2013
Empresa adjudicatària TRADINSA INDUSTRIAL, SL
Import 39.590,00 €
Període 2 anys