Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 14523620
Tipus Subministraments
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Homologació d’una marca d’eines i Contractació del subministrament de les mateixes en la quantitat que es requereixi al llarg de tres anys.

Condicions de participació

Les establertes al Full explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 23-11-2012
Data d'adjudicació 26.02.2013
Empresa adjudicatària MACOYSI, SA
Període 3 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so