Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient 14593103
Tipus Servei
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Manteniment de diversos equipaments de  tallers, cotxeres i dependències de la xarxa de metro.

Condicions de participació

Les establertes al Fulletó Explicatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-05-2014
Data d'adjudicació 03.06.2014
Empresa adjudicatària ELECNOR, SA / STILL, SA / KONECRANES AUSIO, SLU
Import Imports respectivament: 93.867,50 € / 44.281,69 € / 29.343,75 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so