Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 03/2012
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte Cobertura de serveis de medicina assistencial per un període de 3 anys (juliol 2012 - juny 2015).
Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta expressant la seva voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, direcció i adreça de correu electrònic, abans de les 13,00 hores del dia 20 d’abril de 2012, complint les condicions que es detallen a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i adjuntant necessàriament tota la documentació que s’especifica al propi anunci.

La no presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no selecció per a participar en aquesta licitació.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-04-2012
Data d'adjudicació 10.07.2012
Empresa adjudicatària INSTITUT ERGOS, S.L.
Import 827.568 €
Període 3 anys: juliol 2012 - juny 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (DOGC) en PDF: Anunci convocatòria (DOGC) en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF