Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 10/2012
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Serveis de l'explotació publicitària, gràfica i estàtica a l'interior dels autobusos de la xarxa actual i futura de Transports de Barcelona, SA, per un període de 63 mesos (01.09.2012 al 31.12.2017)

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 21 de maig de 2012, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic.

A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen a l'anunci publicat. La no presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no selecció per participar en aquesta licitació.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 21-05-2012
Data d'adjudicació 24.07.2012
Empresa adjudicatària VISTAGRÁFICA, S.L.
Import 2.399.198 € (INGRÉS)
Període 63 mesos (01.09.2012 al 31.12.2017)

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so

  • Full explicatiu en PDF: Full explicatiu en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (DOGC) en PDF: Anunci convocatòria (DOGC) en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF