Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 31/2012
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Adquisició d'una quantitat estimada, i pendent de concreció definitiva, de 20 autobusos estàndard, corresponent a la inversió prevista per a l’exercici 2013. Els vehicles han de ser de 12 metres (tipus 1), amb tecnologia híbrida i amb combustible dièsel o biodièsel. El sistema d’emmagatzematge pot ser amb ultracondensadors ("ultracaps") o bateries, les quals poden ser amb tecnologia endollable o no endollable.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar han d'enviar una carta en què sol·licitin la seva participació abans de les 10 h del dia 10 de desembre del 2012. Cal complir les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials.

La sol·licitud de participació s'ha de concretar en una carta en què es manifesti la voluntat de participar, signada per la persona apoderada, i en què cal detallar la persona de contacte, l'adreça postal, el telèfon, el fax i l'adreça de correu electrònic. A més, s'han d'adjuntar a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen a l'anunci.

Es descartaran els sol·licitants que no presentin la documentació requerida o que no acreditin el compliment de tots els requisits de participació.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 10-12-2012
Data d'adjudicació 12.03.2013
Empresa adjudicatària IVECO ESPAÑA, SL / MAN TRUCK & BUS IBERIA, SAU / VOLVO ESPAÑA, SAU
Import Imports, respectivament: 1.620.850 € (5 u.) / 3.396.000 € (10 u.) / 1.609.250 € (5 u.)
Període 1 de gener de 2013 - 31 de desembre de 2013

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci de la convocatòria al DOUE en PDF (ES): Anunci de la convocatòria al DOUE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al BOE en PDF (ES): Anunci de la convocatòria al BOE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al DOGC en PDF: Anunci de la convocatòria al DOGC en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF