Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 33/2012
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 3.528.000 unitats d'auriculars d'un sol ús per a la seva utilització en el sistema de megafonia instal·lat a bord dels autobusos de la flota del Barcelona Bus Turístic, durant el període comprès entre l'1 de juny del 2013 i el 30 de setembre del 2015, en lliuraments programats de 504.000 unitats.

Condicions de participació

Les que s'estableixen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació, publicat als diaris oficials, i als Plecs de condicions generals, particulars i tècniques. Per sol·licitar la documentació que forma aquesta licitació heu d'adreçar la petició a l'adreça de correu electrònic següent: licitacions@tmb.cat. Cal identificar l'empresa participant i detallar la persona de contacte, el telèfon, el fax, l'adreça fiscal i l'adreça de correu electrònic. La data límit de presentació d'ofertes és el 3 d'abril del 2013, a les 10 h.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 03-04-2013
Data d'adjudicació 23.04.2013
Empresa adjudicatària EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, SL
Import 458.287 €
Període 2 anys: de l'1 de juny del 2013 al 30 de setembre del 2015

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci de la convocatòria al DOUE en PDF (ES): Anunci de la convocatòria al DOUE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al BOE en PDF (ES): Anunci de la convocatòria al BOE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al DOGC en PDF: Anunci de la convocatòria al DOGC en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de l'adjudicació al DOUE en PDF (ES): Anunci de l'adjudicació al DOUE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF