Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 35/2012
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Subministrament d'uniformes d'estiu i d'hivern durant el període 2014-2017 per al personal de TMB (aproximadament 4.500 empleats). Inclou dos lliuraments de la dotació d'estiu i dos lliuraments de la dotació d'hivern. També s'inclou la dotació d'uniformitat al personal de nou ingrés i temporal, i la reposició de peces durant els anys objecte del contracte. Els lliuraments es faran personalitzats a cada treballador a les dependències de l'adjudicatari a la ciutat de Barcelona.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta en què sol·licitin la seva participació abans de les 13 h del 19 d'abril del 2013. Cal complir les condicions que es detallen a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials. La sol·licitud de participació s'ha de concretar en una carta en què se manifesti la voluntat de participar-hi, signada per la persona apoderada, i en què cal detallar la persona de contacte, l'adreça, el telèfon, el fax i l'adreça de correu electrònic. A més, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació la documentació especificada en el fullet informatiu que s'annexa. En aquest fullet es recullen també els requisits de participació i els criteris de selecció.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 19-04-2013
Data d'adjudicació 23.07.2013
Empresa adjudicatària EL CORTE INGLÉS, SA
Import 2.237.630,50 €
Període 2014-2017

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so

  • Anunci de la convocatòria al DOUE en PDF (ES): Anunci de la convocatòria al DOUE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Fullet informatiu en PDF: Fullet informatiu en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al BOE en PDF (ES): Anunci de la convocatòria al BOE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci de la convocatòria al DOGC en PDF: Anunci de la convocatòria al DOGC en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF