Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 36/2012
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Servei de repintat i neteja de 49 autobusos de doble pis. Tots els vehicles reparats han d’estar operatius per al servei en data 15.03.2013.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran de sol·licitar els plecs de condicions a la següent adreça de correu electrònic: licitaciones@tmb.cat. Veure full explicatiu annex.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 19-12-2012
Data d'adjudicació 08.01.2013
Empresa adjudicatària CONSMAN TRUCK,SL / CONSULMOVIL,SL / APLICACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES, SL
Import Imports anuals respectivament: 101.628,00 € / 51.420,00 € / 26.425,00 €
Període Veure full explicatiu annex.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so