Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 18/2013
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

* LICITACIÓ ANUL·LADA *

Manteniment de sistemes d'autoextinció d'incendis dels motors de la flota de bus, de les marques Dafo, Fogmaker i Firetrace sobre una flota de 946 autobusos.

Condicions de participació

Les que s'estableixen al full explicatiu que s'annexa.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 09-07-2013
Empresa adjudicatària * LICITACIÓ ANUL·LADA *

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so