Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 19/2013
Tipus Servei
Procediment Restringit. Instruccions internes
Descripció de l'objecte

Consultoria funcional, anàlisi i programació que doni resposta a les necessitats de suport correctiu i legal als mòduls financers i logístics, així com la realització de projectes de noves funcionalitats sobre l'entorn: sistema SAP ERP (Enterprise Resources Planning) anomenat a TMB SAP FI/LO. Homologació durant un període de quatre anys, amb confirmacions anuals.

Condicions de participació

Les que s'estableixen al full explicatiu.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 13-05-2013
Data d'adjudicació 09.07.2013
Empresa adjudicatària PROFESIONALES SAP, SL
Import 322.532,62 €
Període 4 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so