Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 20/2013
Tipus Serveis
Procediment Restringit. Instruccions internes
Descripció de l'objecte

Contractació del servei d'anàlisi i programació a l'entorn SAP Netweaver Enterprise Portals (gestió documental i entorns col·laboratius) que doni resposta a les necessitats de suport correctiu, així com la realització de projectes de noves funcionalitats sobre l'entorn: sistema SAP Netweaver Enterprise Portals 7.0, anomenat a TMB SAP KM. Homologació durant un període de quatre anys, amb confirmacions anuals.

Condicions de participació

Les que s'estableixen al full explicatiu que s'annexa.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 13-05-2013
Data d'adjudicació 09.07.2013
Empresa adjudicatària REALTECH SYSTEMS CONSULTING, SLU
Import 164.160,00 €
Període 4 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so