Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 22/2013
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Anàlisi i programació dels sistemes d'informació geogràfica (mòdul de base de dades i mòdul de serveis) de TMB, durant un període de quatre anys.

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta en què expressin la seva voluntat de participar-hi, signada per la persona apoderada, i en què cal detallar la persona de contacte, el telèfon, el fax, l'adreça postal i l'adreça de correu electrònic, abans de les 10 h del 10 de juny del 2013. Cal complir les condicions que es detallen al full explicatiu annex.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 10-06-2013
Data d'adjudicació 23.07.2013
Empresa adjudicatària OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL / ALTRAN INNOVACION, SL
Import Imports, respectivament: 71.680,00 € / 219.760,00 €
Període 4 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so